Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

EFTA har utformet en guide til den nye generasjonen av EU-programmer hvor bla. også norske kommuner gis anledning til å delta. Innenfor de 15 programmene som omfatter nyskapning, livslang læring, sysselsetting, ungdom, helse, kultur og forbrukerspørsmål, og transport,...

er det for første gang samlet informsjon i en felles publikasjon som på en enkel måte gir deg en oversikt over programmene, hvor og hvordan en kan søke og hva som kreves.
De tre EØS-EFTA statene Norge, Island og Liechtenstein bidrar med til sammen 1,5 milliarder til EUs samlede budsjett på 66, 4 milliarder EUR for programmene i perioden 2007-2103.
Norge deltar i totalt 15 programmer knyttet til bl a nyskapning, livslang læring, sysselsetting, ungdom, helse, kultur og forbrukerspørsmål. Det har vært et mål å få desentralisert og forenklet søknadsprosessen, og norske kommuner oppfordres til å se om det kan være aktuelle programmer innenfor de ulike sektorene.
Guiden finnes på:
http://www.ks.no/templates/Page.aspx?id=45746

av Egeland, Siri-Helen, publisert 19. desember 2007 | Skriv ut siden