Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Interreg IVB Nordsjøprogrammet arrangerer en prosjektutviklings-workshop om Prioritet 4 - sustainable and competitive communities i Hamburg 28-29.januar. Hensikten med workshopen er å legge grunnlag for utvikling av gode prosjekter innenfor denne prioriteten til 2.søknadsrunde som åpner 18.februar.

Prioritet 4 omfatter bl.a. tema i tilknytning til tjenesteutvikling, demografiske problemstillinger, innvandring & integrering, energi, arbeidsledighet, trafikktrengsel (kollektivtrafikk) og arealplanlegging.

Les mer om workshopen på linken nendenfor:


http://northsearegion.eu/ivb/events/show/&tid=31

2) Mulighet for forhåndsvurdering av prosjektsøknader (pre-assessment)

Nordsjøprogrammets sekretariat i Viborg har nå åpnet for forhåndsvurdering av søknader til 2.runde. Forhåndsvurdering kan bare gjennomføres en gang pr. søknad og vil være åpen fram til 3 uker før 2.søknadsrunde åpner, dvs. til 28.januar. En slik forhåndsvurdering er en god anledning til å få vurdert om prosjektet samsvarer med programmets mål og kriterier, og gir muligheter for å rette opp evt. svakheter i forhold til dette.

Mer informasjon finnes på:


http://northsearegion.eu/ivb/content/show/&tid=86

av Egeland, Siri-Helen, publisert 14. desember 2007 | Skriv ut siden