Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner
  • Østersjøprogrammet i gang
    av Egeland, Siri-Helen, 10.01.08

    Østersjøprogrammet i gang

    Østersjøprogrammet ble godkjent av Europakommisjonen den 21. desember 2007. Det godkjente...

    Les mer