Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

I alt 24 prosjekter er godkjent i 1. søknadsrunde under Interreg IVB Østersjøprogrammet. 8 av disse prosjektene har norske partnere, men ingen med norsk Lead Partner.

De godkjente søknadene legger beslag på 30 % av programmets totale budsjett. Godkjente søknader med norske partnere vil utløse 1,6 millioner Euro av det norske budsjettet på ca. 6 millioner.
Kristiansand kommune, Stiftelsen NeverAgain, Kristiansand Havn og Vest-Agder fylkeskommune deltok i 3 prosjektsøknader men ingen av disse ble godkjent. Av disse ble transportprosjektet TransBaltic, der Vest-Agder fylkeskommune er partner, spesielt ønsket velkommen til å søke på nytt i 2.runde.

Neste søknadsrunde under Østersjøprogrammet åpner 19.januar med innleveringsfrist 31.mars 2009. Vedtak på prosjektene i 2.runde ventes å foreligge i september 2009, mens man vil ta beslutning om transportprosjektene allerede i juni 2009. Begrunnelsen er at disse prosjektene ble ansett for å ha stor strategisk betydning for Østersjøen og EUs Østersjøstrategi.

Se nedenforstående link med ytterligere informasjon om resultatene fra 1.søknadsrunde.

av Hemsett, Siv, publisert 8. november 2008 | Skriv ut siden