Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Vest-Agder fylkeskommune deltar som partner i ett av de prosjektene som ble godkjent i siste runde av Nordsjøprogrammet. Prosjektet heter Coast Alive! og handler om hvordan man kan bruke kultur- og naturarv til å fremme folkehelse og næringsutvikling i Nordsjøregionen.

av Hemsett, Siv, publisert 16. november 2008 | Skriv ut siden