Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Jon Halvard Eide representerte Vest-Agder fylkekommune på CPMRs General- forsamling i Bayonne1 – 3.oktober -08. Agendaen omfattet faste poster som aktivitetsrapport, tematiske sesjoner, valg, resolusjoner, budsjett og presentasjon av nye medlemmer.

Forut for Generalforsamlingen var det som vanlig egne møter for Nordsjøkommisjonen og for de norske delegatene. Generalforsamlingens agenda omfattet følgende tematiske sesjoner:

  • maritim politikk
  • landbrukspolitikk
  • energi & klimaendringer
  • EUs samhørighetspolitikk (territorial cohesion) og CPMRs fremtid

Claudio Martini fra Toscana i Italia ble gjenvalgt som president for to nye år. Fylkesordfører i Telemark, Gunn Marit Helgesen fortsetter som 1.visepresident. Fylkesordfører i Rogaland, Tom Tvedt, ble gjenvalgt som norsk styremedlem. Komitéleder Kent Gudmundsen fra Troms fylkeskommune er norsk varamedlem. I alt deltok representanter for 120 av CPMRs 159 medlemsregioner, samt representanter for regjeringer, EU-institusjoner, interesseorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og media.
Fra Norge deltok 24 personer fra 11 fylker (Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fordane, Møre- og Romsdal, Nordland og Troms), hvorav 11 politikere fra 7 fylker.
Last ned hele rapporten fra kolonnen til høyre.

av Hemsett, Siv, publisert 8. november 2008 | Skriv ut siden