Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Kvadraturen Skolesenter fikk våren 2006 ressurser til å starte opp et utviklingssamarbeid omkring undervisning og bruk av solceller til produksjon av elektrisk energi. Skolesenteret hadde da arbeidet en tid med å få til et nytt Nord-Sør prosjekt med en skole i Afrika.

Samtidig hadde Elkem Solar AS et gjennombrudd i teknologien knyttet til produksjon av råstoff til solceller. Kvadraturen skolesenter og Elkem Solar ble enige om å starte et prosjekt i samarbeid med ARC–Aid, en stiftelse med base på Arkivet i Kristianand. I dag har dette utviklet seg til et samarbeidsprosjekt der Kisumu Polytechnic i Kenya har blitt en vesentlig samarbeidspartner.

Prosjektet har fire fokusområder: kulturutveksling og forståelse, kunnskap om solcelleteknologi, global og lokal miljøforståelse og like muligheter med tilpasset opplæring.

av Hemsett, Siv, publisert 25. november 2008 | Skriv ut siden