Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Nå er det mulig å søke om mikroprosjekt innen Kattegat/Skagerrak- området. Å utvikle et Interreg-prosjekt med partnere fra flere land krever en del arbeid.

Nye aktører skal samarbeide om å utvikle grenseoverskridende prosjekt innen områder med store avstander. Et mikroprosjekt skal fungere som ”startkapital” for et fullverdig Interreg-prosjekt og skal resultere i en søknad om et Kattagat/Skagerrak- hovedprosjekt.
For å kunne utvikle sterke og framgangsrike prosjekt som bidrar til å oppnå de fastsatte mål og visjoner for programmet, finnes det nå muligheter til å få økonomisk støtte til å forberede et hovedprosjekt. Les mer.

av Hemsett, Siv, publisert 20. november 2008 | Skriv ut siden