Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Nordsjøprogrammet arrangerer et transnasjonalt samarbeidsseminar om integrert regional utvikling, 22-21. januar 2009 i Leeuwarden, Nederland.

Arrangementet tar opp problemstillinger rundt rural og urban utvikling, og mulighetene til å takle denne utviklingen gjennom programmet og transnasjonalt samarbeid.
Det vil også bli muligheter for å presentere og diskutere prosjektideer.
Mer informasjon og online påmelding finner du her

av Hemsett, Siv, publisert 20. november 2008 | Skriv ut siden