Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Hovedutvalget for næring, samferdsel og miljø gjennomførte i tidsrommet 8 – 11.oktober 2008 en studietur til Brussel. Studieturen ble organisert av representanten for Sørlandets Europakontor i Brussel, og programmet var lagt opp i samarbeid med fylkeskommunens internasjonale koordinator.

Formålet med studieturen var å bli oppdatert på utviklingen i EU og Norges forhold til det europeiske samarbeid gjennom EØS-avtalen, den norske EU-delegasjonen og Sørlandets Europakontor. Programmet bestod av følgende hovedbolker:

· EUs institusjoner og beslutningsmekanismer

· Norges forhold til EU gjennom EØS-avtalen og EFTA

· Agders forhold til Europa gjennom Sørlandets Europakontor

· Oppdatering på EUs politikk innenfor NSM-utvalgets ansvarsområde, slik som miljø, energi & klima, næringsutvikling, transport og regional utvikling

av Hemsett, Siv, publisert 19. november 2008 | Skriv ut siden