Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner
potensielle mottakere fremdeles ofte forvirret, spesielt når det kommer til å avgjøre hvilken finansieringskilde som er mest passende for en gitt aktivitet.
Hensikten med denne guiden er derfor å hjelpe potensielle søkere av EU midler relatert til forskning og innovasjon, med å finne relevant informasjon og finansieringsmuligheter, og dermed kunne identifisere de mest passende valgene blant relevante EU programmer.
Gitt den store bredden av aktiviteter som kan finansieres, kan ikke guiden i seg selv besvare alle spørsmål. Den vil imidlertid veilede leseren direkte til den mest relevante informasjonskilden.
Du kan laste ned guiden her.

av Hemsett, Siv, publisert 20. november 2008 | Skriv ut siden