Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Jon Halvard Eide fra Vest-Agder fylkes- kommune deltok på styremøte i Nordsjøkommisjonen på Shetland

16.oktober, i egenskap av rådgiver for Transportgruppen.
I høyre kolonne finnes rapport fra styremøtet. Det ordinære referatet vil bli distribuert så snart det måtte foreligge. Link til agenda og sakspapirer for styremøtet finnes i lenken på høyre side.

av Hemsett, Siv, publisert 9. november 2008 | Skriv ut siden