Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner
 • Prosjektutviklings-workshop 28 - 29. januar
  av Fossan, Mette, 15.12.09

  Interreg IVB Nordsjøprogrammet arrangerer prosjektutviklingsworkshop

  Interreg IVB Nordsjøprogrammet arrangerer prosjektutviklingsworkshop i Antwerpen 26 – 27.januar....

  Les mer
 • Interreg-seminar i regi av Østlandssamarbeidet
  av Fossan, Mette, 14.12.09

  Interreg-seminar i regi av Østlandssamarbeidet

  Interreg IV programmene (2007 – 2013) er kommet godt i gang og flere prosjekt er godkjent med...

  Les mer
 • Motivasjonsseminar for økt europeisk samarbeid i videregående skole.
  av Fossan, Mette, 04.12.09

  Motivasjonsseminar for økt europeisk samarbeid i videregående skole.

  Det ble i november avholdt seminar for videregående skole som var ment til å motivere skolene til å...

  Les mer
 • Mikroprosjekt innen Kattegat/Skagerrak- området
  av Fossan, Mette, 03.12.09

  Vest-Agder fylkeskommune deltar i nytt ØKS-prosjekt

  Overvåkningskomiteen i Interreg IVA hadde den 26.november møte i Kristiansand hvor de vedtok flere...

  Les mer
 • Kick-off for Interreg IVA KASK-programmet
  av Fossan, Mette, 03.12.09

  Nye forenklede utvalgskriterier for Øresund-Kattegat-Skagerak

  Overvåkningskomiteen for Interreg IV A øresund-Kattegat-Skagerrak godkjente torsdag 26 november å...

  Les mer
 • Öresund-Kattegat-Skagerrak: Ny budsjettmodell for søknadsrunden 17. februar til 17. mars
  av Fossan, Mette, 03.12.09

  Nye prosjektideer for grenseoverskridende samarbeid

  Det finnes flere prosjekter og prosjekideer som søker norske partnere innenfor...

  Les mer
 • Mikroprosjekt innen Kattegat/Skagerrak- området
  av Fossan, Mette, 01.12.09

  Skandinavisk samarbeid skal sikre drikkevannet

  Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak bevilger 2,15 millioner EUR (18 millioner kroner) til det...

  Les mer
 • Østersjøprogrammets tredje søkerunde åpner snart.
  av Fossan, Mette, 01.12.09

  Østersjøprogrammets tredje søkerunde åpner snart.

  Østersjøprogrammet 2007-2013 åpner sin tredje søkerunde i perioden 4. januar til 22. mars 2010.  Her...

  Les mer
 • Nordsjøprogrammet: Temaseminar om integrert regional utvikling
  av Fossan, Mette, 01.12.09

  Retningslinjer for neste søknadsrunde i Interreg IVB Nordsjøprogrammet

  Neste søknadsrunde i Nordsjøprogrammet åpner 1.mars med frist 7.april 2010. Det er anledning til å...

  Les mer

Ny møteplass for europeisk nivå for lokale og regionale folkevalgte.

I juni 2008 besluttet EFTA Ministermøte at det skal etableres et rådgivende forum for lokalt og regionalt folkevalgte i EFTA. Nå har EFTA Rådet godkjent retningslinjene for forumet. Målsetningen for...

av Fossan, Mette, 30.11.09

Konferanse om innovasjon, entreprenørskap og kompetanseutvikling.

Med fokus på innovasjon, entreprenørskap og kompetanseutvikling arrangeres det en konferanse for deg som vil samarbeide over grenser innenfor Øresund-Kattegat-Skagerak programmet. Programmet strekker...

av Fossan, Mette, 16.11.09

Internasjonalt fylkesnettverk - møte i Tromsø

Det internasjonale fylkesnettverket, som består av internasjonale rådgivere og koordinatorer, har nylig hatt møte i Tromsø. Nettverket fikk en innføring i hvordan Troms fylkeskommune arbeider med...

av Hemsett, Siv, 10.11.09

Interreg IVC - Resultater av 2. søknadsrunde.

Overvåkningskomiteen i Interreg IVC fattet 5.november vedtak om søknadene i 2.søknadsrunde. I alt 74 prosjekter ble godkjent, tilsvarende ca 19% av de teknisk støtteberettigede søknadene (dvs de som...

av Fossan, Mette, 10.11.09

Rapport fra årskonferanse i BSSSC

BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation) holdt sin årskonferanse i Ringsted, Sjælland, 13 – 15.oktober. Konferansen fokuserte på EUs Østersjøstrategi og klimaspørsmål i forkant av FNs...

av Fossan, Mette, 10.11.09

Nye prosjekter i Kattegat – Skagerrak-programmet (KASK)

Styringskomiteen i Interreg IVA KASK-programmet godkjente sist mandag 5 nye prosjekter til en ”verdi” av over 7 millioner Euro. Alle søknader fikk dermed støtte. Prosjektene omhandler tema som...

av Fossan, Mette, 09.11.09

Siste nytt fra EU

EU hadde 29. og 30. oktober ett av sine halvårlige toppmøter i Brussel. De viktigste konklusjonene fra møtet var at man ikke ble enige om hvor mye EU skal finansiere i en ny klimaavtale og at Tsjekkia...

av Fossan, Mette, 03.11.09

Invitasjon til lunsjmøte om EU-prosjekter

Innovasjons Norge i samarbeid med Norges Forskningsråd og Sørlandets Europakontor, inviterer til lunsjseminar om mulighetene i EUs forskningsprogrammer den 18.november. Formålet er å synliggjøre...

av Fossan, Mette, 02.11.09

Ny søknadsrunde i Interreg IV A - seminar for søkere

Neste søknadsrunde i Interregprogrammet for Øresund-Kattegat-Skagerrak åpner 1. februar og stenger 1. mars. I den forbindelse arrangeres det søknadsseminarer i Kattegat/Skagerrak-regionen.Formålet med...

av Fossan, Mette, 29.10.09

Interreg IV A-seminar for nybegynnere

Lurer du på hvordan du kan bygge et samarbeidsprosjekt i Øresund-Kattegat-Skagerak-programmet? Vil du vite hvilke muligheter eller hvilke forventninger som finnes til...

av Fossan, Mette, 29.10.09

Rapport fra CPMRs generalforsamling 2009

Internasjonal koordinator Jon Halvard Eide representerte Vest-Agder fylkeskommune på generalforsamlingen til Konferansen for Europas kystregioner, CPMR, i Gøteborg 30.09 til 02.10. Det deltok ett par...

av Fossan, Mette, 26.10.09

Informasjonsmøter om 6. utlysning i EUs IKT-program 4. og 6. november

Forskningsrådet inviterer til informasjonsmøter om ICT Call 6 i EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling (7RP) 4. og 6. november 2009 i Oslo. Utlysningen har søknadsfrist 13. april...

av Siv Hemsett, 23.10.09

KS inviterer til kompetanseheving

EØS-avtalen og dens betydning for Norge debatteres som aldri før. Avtalen setter viktige rammebetingelser for politikkutvikling i norske kommuner og fylkeskommuner. Kommunesektoren er i liten grad...

av Siv Hemsett, 19.10.09

Kurs i Nordiske Støtteordninger

Driver du med dans, film, design, kunst, litteratur, musikk, teater eller andre kulturaktiviteter? Har du lyst til å etablere et samarbeid med andre foreninger, kulturarbeidere eller kunstnere i...

av Hemsett, Siv, 15.10.09

Nordsjøen som ny makroregion?

Sørlandets Europakontor inviterte under Open Days i Brussel til foredrag og debatt om Nordsjøregionen, og mulighetene for å opprette en makroregion på lik linje med Østersjøregionen som nylig fikk sin...

av Testbruker nye Vaf.no, 15.10.09

Migration Learning in European Schools. (MiLES)

Fra 21.- 25. september var Mandal videregående skole medarrangør for et internasjonalt kurs for lærere i Berlin. Dette er et Comenius kurs med tittelen "Migration Learning in European Schools"....

av Hemsett, Siv, 08.10.09

The World Day against the Death Penalty

The EU strongly opposes the death penalty in all circumstances. Still a large number of executions are taking place and many countries retain the capital punishment de facto or in their legislation....

av Siv Hemsett, 06.10.09

Å lykkes med Europaarbeidet – landsbygdsutvikling i Skandinavia

Fire innlandskommuner på Sørlandet skal skape liv og røre på bygda. Birkenes, Evje og Hornnes, Songdalen og Vennesla er med i et skandinavisk samarbeidsprosjekt, Landsbygdsutvikling i Skandinavia...

av Torkelsen, Jan H., 05.10.09

Fylkesutvalget i Vest-Agder på studietur til Strasbourg

Fylkesutvalget i Vest-Agder har vært på studietur i Strasbourg for å gjøre seg kjent med arbeidet til Europarådet. Utvalget har fått innføring i arbeidet til menneskerettighetsdomstolen og møtt den...

av Fossan, Mette, 01.10.09

Ny utvekslingsmulighet for skoleelever

Fra 2010 kan norske skoleelever få muligheten til å tilbringe mellom tre og ti måneder på utveksling i et annet europeisk land helt alene. Norge deltar i EUs program for livslang læring, der...

av Torkelsen, Jan H., 01.10.09

Torbjørn Jagland ny generalsekretær i Europarådet

Stortingspresident Thorbjørn Jagland ble i dag valgt til ny generalsekretær i Europarådet i konkurranse med den polske senator Wlodzimierz Cimoszewicz. Jagland ble valgt av Europarådets...

av Siv Hemsett, 30.09.09

UBC-konferanse i Kristiansand

Union of Baltic Cities (UBC) er en nettverksorganisasjon som jobber med et felles potensial for utvikling hos sine 106 medlemsbyer innenfor demokrati, økonomi, kultur og bærekraftig utvikling....

av Fossan, Mette, 15.09.09

Agurknytt fra EU

-Nå kan du igjen finne bøyde agurker og klumpete gulrøtter i butikkhyllene. EU-regler som bestemte fasongen på 26 sorter frukt og grønnsaker ble fjernet 1. juli. Reglene har vært mye omtalt og ført...

av Siv Hemsett, 27.08.09

Åpning av EU støttet bygdeutviklingsprosjekt "LISA" 28. august

- Det er en stor glede for meg å ønske velkommen til åpningen av bygdeutviklingsprosjektet LISA, Landsbygdsutvikling i Skandinavia. Fredag 28. august kl 19.30 inviterer Torhild Bransdal (ordfører i...

av Siv Hemsett, 23.08.09

Søknadsseminar Interreg i Gøteborg

Interreg IVA Kattegat-Skagerrak-programmet arrangerte et søknadsseminar i Gøteborg 18.august. Formålet med seminaret var å gi informasjon og veiledning til søkere i den kommende søknadsrunden med...

av Siv Hemsett, 20.08.09

Ledige plasser på EU/EØS-programmet OFFENTILG SEKTOR

Henning Hunthorp Johansen i "Kjenn Europa" opplyser om at det er ledige plasser på EU/EØS-programmet OFFENTLIG SEKTOR. Programmet holdes i Oslo, den 16.-17. september eller i Brussel, 6.-9. oktober...

av Siv Hemsett, 20.08.09

KS inviterer til møte i det "Internasjonale nettverket" i Halden 9.-10. september

KS inviterer til møte i det "internasjonale nettverket" i tidsrommet 09. – 10. september 2009 på Thon Hotel Halden. Formålet med nettverket er å etablere en møteplass for erfarings- og...

av Siv Hemsett, 18.08.09

Presentasjon av godkjente IVC-prosjekter

Det er nå laget en brosjyre som presenterer godkjente prosjekter under Interreg IVC-programmet så langt. Prosjektene er gruppert etter programmets hovedprioriteter og tema, som bl.a. omfatter...

av Eide, Jon Halvard, 11.08.09

Rapport fra Nordsjøkommisjonen og Nordsjøprogrammets årskonferanse

Nordsjøkommisjonens og Interreg IVB Nordsjøprogrammets felles årskonferanse ble arrangert i Egmond aan Zee & Haarlem i Provins Noord- Holland, 24. – 26.juni. Hovedtema for konferansen var...

av Jon Halvard Eide, 07.08.09

Ny søknadsrunde for Öresund-Kattegat-Skagerrak-programmet nærmer seg

17. august åpner årets andre søknadsrunde for Öresund-Kattegat-Skagerrak-programmet. Søknadsrunden løper frem mot 17. september, som er siste frist for innlevering. Vi anbefaler alle prosjekt som...

av Siv Hemsett, 03.08.09

Sverige overtar EU-formannskapet i dag 1. juli 2009

Sverige vil få et utfordrende formannskap i forhold til å ”løse” den økonomiske krisen, klimakrisen og EUs institusjonelle krise. Det er verdt å merke seg at Sverige ønsker å ta en ledende rolle i...

av Tor Arne Johnsen, daglig leder Sørlandets Europakontor, 02.07.09

EU's ambassadør til Norge og Island takker av

I siste utgave av EU magasinet  (kvartalsvis tidsskrift fra Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island) takker ambassadør Percy Westerlund av etter 5 år i jobben. I magasinet kan du samtidig...

av Siv Hemsett, 01.07.09

Programmet for Open Days i Brüssel 5.- 8. oktober er klart

Open Days i Brussel arrangeres i år 5.-8. oktober med 124 seminarer om vekst og innovasjon, klimaendringer og samarbeid over grenser. Open Days er en årlig møteplass for europeiske regioner og byer....

av Testbruker nye Vaf.no, 30.06.09

Konferanse og partnersøk i Østersjøen 13. - 15. oktober

Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC), som er en organisasjon for regionale myndigheter i Østersjøregionen arrangerer årskonferanse i Ringsted, Danmark 13. -15. oktober 2009. Konferansen...

av Siv Hemsett, 30.06.09

Vest-Agder fylkeskommune partner i Østersjøprosjekt om transport

Overvåkningskomiteen for Interreg IVB Østersjøprogrammet godkjente forrige tirsdag (9.6) TransBaltic-prosjektet om utviklingen av et multimodalt (kombinasjon av flere transport- former)...

av Jon-Halvard Eide, 19.06.09

Oppdatering på utvikling i Interreg IVA

Internasjonal koordinator i Vest-Agder fylkeskommune John Halvard Eide deltok på møte i mai om koordinering av prosjektutviklingsarbeidet i del-program Kattegat-Skagerrak (Interreg IVA - KASK) samt på...

av Siv Hemsett, 12.06.09

Ny møteplass på europeisk nivå for lokalt og regionalt folkevalgte

I juni 2008 besluttet EFTA Ministermøte at det skal etableres et rådgivende forum for lokalt og regionalt folkevalgte i EFTA. Nå har EFTA Rådet godkjent retningslinjene for forumet. Målsetningen for...

av Torkelsen, Jan H., 11.06.09

Estlendere på vennskapsfylkebesøk

Vest-Agder fylkeskommune har vennskapsfylkeforbindelse med Vest-Viru i Estland. Denne uken er en studiegruppe bestående av elleve tjenestemenn og politikere fra vennskapsfylket på besøk i Vest-Agder....

av Torkelsen, Jan H., 11.06.09

Seminar om EUs programmer på helse- og sosialområdet 3. september

3. september 2009 inviterer Osloregionens Europakontor kommuner, fylkeskommuner, akademia m.fl. til informasjonsseminar om EUs programmer på helse- og sosialområdet:

av Siv Hemsett, 09.06.09

Historisk lav valgdeltakelse for nytt EU parlament

Det snakkes om historisk lav valgdeltakelse i EU's 27 medlemsland når stemmene nå telles opp. Kun 43 % av EU's 375 millioner innbyggere valgte å avgi sin stemme fra 4.-7. juni. 264 av de 736 setene...

av Siv Hemsett, 08.06.09

Konferanse om Maritimt Samarbeid 27.- 28. mai i Gøteborg

27. - 28. mai på Hotell Arken i Gøteborg inviterer "Interreg IVA Öresund-Kattegat-Skagerrak og Interreg IVB Nordsjøprogrammet" til felles konferanse om Maritimt Samarbeid. Til konferensen har vi...

av Siv Hemsett, 27.05.09

Seminar om EU's Maritime Politikk 10. juni i Sørlandets Kunnskapspark

Sørlandets Europakontor inviterer til seminar om EU's Maritime Politikk 10. juni, med bl.a. følgende foredragsholdere: Nicole Schaefer fra Europakommisjonens Maritime Direktorat i Brüssel, Helge...

av Siv Hemsett, 23.05.09

Overvåkningskomiteen for Interreg IVC møttes i Praha 14. – 15. mai

Nasjonalt kontaktpunkt Jon Halvard Eide Vest-Agder fylkeskommune, representerte Norge på møtet. Komiteen stadfestet resultatet av eligibility-sjekken (kriterier for teknisk støtteberettigelse som...

av Siv Hemsett, 18.05.09

To nye Agderprosjekter godkjent

Styringskomiteen Kattegat/Skagerrak godkjente torsdag 7. mai seks nye prosjekt, og bevilger dermed 9 402 858 Euro til grenseoverskridende samarbeidsprosjekt i IVA - Interregprogrammet for...

av Siv Hemsett, 11.05.09

Rektorkollegiet fra Aust-Agder på studietur til Brüssel

Mandag og tirsdag denne uken er en gruppe på 15 ansatte ved Aust-Agder fylkeskommune på studiebesøk i Brüssel. Utenom rektorene ved de videregående skolene i fylket deltar også fylkesutdanningssjef...

av Siv Hemsett, 11.05.09

"EU parlamentet får mer og mer makt, mens det stadig blir færre av EU's innbyggere som bruker sin stemme". Dette var tittelen på foredrag 4. mai i Brüssel, på "Norway House". Professor Christopher...

av Hemsett, Siv, 09.05.09

Siste nytt fra EU

Europaparlamentet vedtok denne uken handelsforbud for selprodukter i EU, et vedtak Norge vil klage inn for WTO. Albania har søkt medlemskap i Unionen, og også Island åpner opp for å innlede...

av Hemsett, Siv, 09.05.09

Tor Arne Johnsen daglig leder for Sørlandets Europakontor fra 1. mai.

Tor Arne Johnsen startet i nyopprettet stilling som daglig leder ved Sørlandets Europakontor. Johnsen er fra Arendal og har lang erfaring med internasjonalt arbeid, herunder EU/EØS-spørsmål. Han har...

av Hemsett, Siv, 06.05.09

"Women in Business" konferanse 27.-28 mai i Arendal

Sett av dagene 27.-28. mai til årets skandinaviske konferanse! Møt kollegaer og gründere fra Norge, Sverige og Danmark til en to dagers konferanse som bærer tittelen "Grensesprengende samarbeid" og...

av Siv Hemsett, 02.04.09

Balanse-prosjektet: Spania og Agder - sammen om likestilling

Bedre likestilling ved å skape god balanse mellom familieliv, privatliv og arbeidsliv - dette er fokus i et transnasjonalt prosjekt der Lindesnesregionen, Vest-Agder fylkeskommune og Bærum kommune...

av Testbruker nye Vaf.no, 31.03.09

Vest-Agder fylkeskommune vertskap for styremøte i Nordsjøkommisjonen 26. - 27. mars 2009

I forrige uke var Vest-Agder fylkeskommune vertskap for styremøte i Nordsjøkommisjonen. Møtet ble gjennomført på Clarion Ernst Hotell i Kristiansand 26.-27. mars. Nordsjøkommisjonen er en...

av Siv Hemsett, 30.03.09

Møte i CPMRs gruppe for maritim politikk-Aguamarina, Brussel, 3.mars

Internasjonal koordinator, Jon Halvard Eide, deltok på møte i CPMRs gruppe for maritim politikk – Aguamarina, Brussel, 3.mars. Tema for møtet var EUs ”veikart for maritim arealplanlegging” som ble...

av Testbruker nye Vaf.no, 16.03.09

Agder-kvinner snakker om likestillingserfaringer i Madrid

Likestilling er et prioritert satsingsområde i det regionale utviklingsarbeidet på Agder, og nå begynner resultatene å vise seg. Dette er årsaken til at KS har valgt ut kommuner på Agder og Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 16.03.09

Informasjon fra Nordisk Informasjonskontor i Sør-Norge

I disse dager lanseres et felles nordisk-baltisk mobilitets- program som favner områdene offentlig sektor, næringsliv og industri. Fra februar deltar de baltiske landene også i det nordiske mobilitets...

av Hemsett, Siv, 09.03.09

Lista videregående skole - Internasjonalt samarbeid om entreprenørskap i utdanningen

- Entreprenørskapstanken har en sterk posisjon i de videregående skolene på Sørlandet. Målt i antall elevbedrifter i forhold til folketallet ligger begge Agder-fylkene helt i toppen. Men også i det...

av Hemsett, Siv, 09.03.09

Öresund-Kattegat-Skagerrak: Ny budsjettmodell for søknadsrunden 17. februar til 17. mars

Overvåkningskomiteen for Öresund-Kattegat-Skagerrak har besluttet å revidere programmets prosjekthåndbok samt budsjettmodellen. Budsjettmodellen er revidert for å legge til rette for lik behandling av...

av Torkelsen, Jan H., 20.02.09

Konferanse; EUs Østersjøstrategi, 5.- 6.februar

Internasjonal koordinator Jon Halvard Eide deltok på ”Stakeholder-konferanse” i tilknytning til EUs Østersjøstrategi i Rostock-Warnemünde, 5 – 6.februar. Målene for Østersjøstrategien er å gjøre...

av Hemsett, Siv, 15.02.09

Søknadsseminar for Interreg IVA i februar 2009

Det vil bli arrangert et søknadsseminarer under "Interreg IVA Øresund-Kattegat-Skagerrak-programmet" i  Ålborg 17. februar 2009   og i Strømstad 19.februar . Seminarene gir råd og veiledning til de...

av Hemsett, Siv, 09.02.09

Vest-Agder er vertskap for neste styremøte i Nordsjøkommisjonen

I slutten av mars skal Vest-Agder fylkeskommune stå som vertskap for "Meeting of North Sea Commission Executive Committee". Fylkeskommunen er vertskap, mens det er Telemark fylkeskommune som som står...

av Hemsett, Siv, 09.02.09

Invitasjon til arrangement om EU-forskning

"Verdens største forskningsprogram er en stadig viktigere arena for norske forskningsinstitusjoner og bedrifter. I Kristiansand 12. februar vil Forskningsrådet gi en innføring i EUs 7. rammeprogram...

av Hemsett, Siv, 23.01.09

Kattegat-Skagerrak - ledig stilling

Programsekretariatet for INTERREG IVA Kattegat-Skagerrak søker etter prosjektutviklings koordinator. Søknadsfrist er 9. februar 2009.

av Hemsett, Siv, 22.01.09

Utlysning av EØS fond i Litauen

8. januar 2009 utlyste litauiske myndigheter et fond for lokal og regional utvikling, som en del av EØS midlene. Norges Ambassade i Litauen ved Inga Aalia melder at  fondet ” Strengthening...

av Hemsett, Siv, 13.01.09

Leonardo business development support

Business Support Enterprise are looking for business support organisations, specialists providing on-line and distance learning programmes, local authorities involved in the development of enterprise...

av Hemsett, Siv, 09.01.09

Konferanse om regional politikk i Brussel 16 - 17. februar

EU-kommisjonens Regionaldirektorat arrangerer i samarbeid med Regionkomiteen en konferanse om regionalpolitikk i Brussel 16- 17. februar. Konferansen er ment å hjelpe regionene til å lære av...

av Eide, Jon Halvard, 08.01.09