Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

"Verdens største forskningsprogram er en stadig viktigere arena for norske forskningsinstitusjoner og bedrifter. I Kristiansand 12. februar vil Forskningsrådet gi en innføring i EUs 7. rammeprogram som kan passe både de uerfarne og de med noe erfaring". Det er Søren Kragholm, Seniorrådgiver ved Forskningssekretariatet Universitetet i Agder som inviterer.

Alle er velkomne, men det er i særdeleshet bedrifter og forskningsmiljøer som skal stimuleres til dette internasjonale samarbeidet. I Rammeprogrammet finnes det muligheter for alle, og Norges forskningsråd ønsker med dette informasjonsmøtet å peke på de satsingene som kan være av spesiell interesse for Agderregionen.

Sett derfor av tiden mellom kl. 11:00 og kl 14:00 torsdag 12. februar og kom til Universitetet i Agder på Gimlemoen for å få et innblikk i hvorfor og hvordan man skal delta.

Følg link til mer informasjon og påmelding:


http://www.forskningsradet.no/no/Arrangement/Hvordan+starte+opp+din+deltagelse+i+EUs+7+rammeprogram++informasjonsmote/1232443064088?kilde=n


av Hemsett, Siv, publisert 23. januar 2009 | Skriv ut siden