Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Programsekretariatet for INTERREG IVA Kattegat-Skagerrak søker etter prosjektutviklings koordinator. Søknadsfrist er 9. februar 2009.

Det søkes primært etter en person fra Danmark eller Norge for å komplettere teamet.
Programmet er i en dynamisk utviklingsfase, og sekretariatet må styrkes for å realisere det store utviklingspotensialet som finnes i regionen.
For mer informasjon klikk i lenken under:
http://www.interreg-oks.eu/se/Menu/Kattegat%2fSkagerrak/Nyheter/Ledig+stilling:+Prosjektutviklings-koordinator

av Hemsett, Siv, publisert 22. januar 2009 | Skriv ut siden