Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

EU-kommisjonens Regionaldirektorat arrangerer i samarbeid med Regionkomiteen en konferanse om regionalpolitikk i Brussel 16- 17. februar. Konferansen er ment å hjelpe regionene til å lære av hverandre,

og vil gjennom 9 workshops fremheve strategier, erfaringer og prosjekter innenfor ulike tema som vannforvaltning, informasjonssamfunnet, integrering, innovasjon, industriell omorganisering, tilpasning til klimaendringer og satelittovervåkning av miljøet.

I tilknytning til konferansen vil EUs regionalkommisær Danuta Hübner dele ut "RegioStars"-utmerkelsen for spredning av god praksis innenfor regional utvikling. Det norsk-ledede Interreg-prosjektet Northern Maritime Corridor, der Vest-Agder fylkeskommune også har vært med, er innstilt i en av kategoriene.

Påmeldingsfristen er 2. februar. Link til programmet for konferansen følger her:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/networking/home_en.cfm

av Eide, Jon Halvard, publisert 8. januar 2009 | Skriv ut siden