Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

8. januar 2009 utlyste litauiske myndigheter et fond for lokal og regional utvikling, som en del av EØS midlene. Norges Ambassade i Litauen ved Inga Aalia melder at  fondet ” Strengthening co-operation and exchange of experience between local, regional and euroregional partners in Lithuania and Norway”

har et budsjett på 3, 5 millioner Euro, og prosjekter kan tildeles støtte på 20-70 000 Euro. I den forbindelse vil det bli arrangert et kontaktseminer 4. februar.
Litauiske offentlige organisasjoner kan nå søke midler for samarbeidsprosjekter med norske offentlige eller frivillige organisasjoner. Det er krav om en norsk partner.
Den litauiske søkeren vil være ansvarlig for å søke innen 10. mars og for gjennomføringen av prosjektet. Den norske partneren må arbeide innenfor det fagområdet prosjektet inngår i. Søknader håndteres av Project Management Centre (PVC) i Litauen.
Prosjekter innenfor følgende satsingsområder prioriteres: miljøvern, bærekraftig utvikling, bevaring av europeisk kulturarv, utvikling av menneskelige ressurser; derunder utdanning, opplæring, kapasitetsbygging for lokale administrasjoner og tilknyttede institusjoner, helse og barnevern.

Det arrangeres et kontaktseminar for norske og litauiske aktører i Kaunas, Litauen 4. februar.Påmeldingsfrist er 28. januar. Seminaret arrangeres av den norske ambassaden i Vilnius i samarbeid med norske og litauiske samarbeidspartnere. Hovedformålet med seminaret er å tilby et forum hvor etablerte og potensielle partnerskap kan stimuleres. Det vil være fokus på konkrete prosjekter, men en er også velkommen ved interesse for partnerskap med en litauisk aktør. Seminaret har ikke deltageravgift. Deltagere må selv ordne med og dekke reise og opphold. Arrangørene vil tilby transport mellom Vilnius og Kaunas.

Det er nyttig med en tilbakemelding med informasjon om relevant fokusområde for partnerskap og om en allerede har partner/prosjekt eller ønsker å komme i kontakt med en litauisk aktør.
Spørsmål og påmelding kan rettes til Norges ambassade i Litauen v/ EØS-rådgiver Inga Aalia, iaa@mfa.no, telefon +370 5 261 00 00

Se vedlegg i høyre kolonne for mer informasjon.

av Hemsett, Siv, publisert 13. januar 2009 | Skriv ut siden