Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner
  • Öresund-Kattegat-Skagerrak: Ny budsjettmodell for søknadsrunden 17. februar til 17. mars
    av Torkelsen, Jan H., 20.02.09

    Öresund-Kattegat-Skagerrak: Ny budsjettmodell for søknadsrunden 17. februar til 17. mars

    Overvåkningskomiteen for Öresund-Kattegat-Skagerrak har besluttet å revidere programmets...

    Les mer
  • av Hemsett, Siv, 15.02.09

    Konferanse; EUs Østersjøstrategi, 5.- 6.februar

    Internasjonal koordinator Jon Halvard Eide deltok på ”Stakeholder-konferanse” i tilknytning til EUs...

    Les mer
  • Kick-off  for Interreg IVA KASK-programmet
    av Hemsett, Siv, 09.02.09

    Søknadsseminar for Interreg IVA i februar 2009

    Det vil bli arrangert et søknadsseminarer under "Interreg IVA Øresund-Kattegat-Skagerrak-programmet"...

    Les mer
  • Styremøte i Nordsjø- kommisjonen
    av Hemsett, Siv, 09.02.09

    Vest-Agder er vertskap for neste styremøte i Nordsjøkommisjonen

    I slutten av mars skal Vest-Agder fylkeskommune stå som vertskap for "Meeting of North Sea...

    Les mer