Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Likestilling er et prioritert satsingsområde i det regionale utviklingsarbeidet på Agder, og nå begynner resultatene å vise seg. Dette er årsaken til at KS har valgt ut kommuner på Agder og Vest-Agder fylkeskommune til å delta i to transnasjonale likestillingsprosjekter finansiert gjennom EØS, og samarbeidsland er Spania og Portugal. Fokus i prosjektene er Balanse mellom privatliv, familieliv og yrkesliv. Kommunene i Spania, Portugal og Norge skal utveksle erfaringer og finne god løsninger gjennom prosjektsamarbeid. Først ut er Spania-prosjektet som starter med et lanseringsseminar i Madrid tirsdag 17.mars.

I dette prosjektet er de norske deltakerne KS, Vest-Agder fylkeskommune og de fem kommunene i Lindesnesregionen(Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral).

Lanseringsseminaret holdes i senatsbygningen i Madrid. Fra norsk side vil statssekretær Kjell-Erik Øie representere Barne- og likestillingsdepartementet. Innledere fra Agder er varaordfører Janne Fardal Kristoffersen fra Lindesnes kommune og rådgiver Lisbeth Reed fra Vest-Agder fylkeskommune.

Lisbeth Reed
Lisbeth Reed
Fardal Kristoffersen fikk Agderrådets likestillingspris i fjor. Hun har vært en pådriver for likestilling i sin kommune gjennom flere år, og skal snakke om konkrete erfaringer, bl.a. fra skole og barnehage.

Lisbeth Reed har arbeidet med likestilling i ulike sammenhenger siden 1970-tallet. I dag er dette blant hennes fagfelt i arbeidet med planlegging og regional utvikling i Vest-Agder fylkeskommune. Reed vil snakke om de felles regionale grepene som tas for å bedre likestillingen på Agder. Det dreier seg bla. om likestillingsfokus i arbeidet med Regionplan Agder 2010 og Regionplan Lindesnes 2009, oppstart av Senter for likestilling ved UiA og Fritt Valg.10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet.

Samarbeidsprosjektet med Spania vil avsluttes i løpet av 2011.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. mars 2009 | Skriv ut siden