Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

I disse dager lanseres et felles nordisk-baltisk mobilitets- program som favner områdene offentlig sektor, næringsliv og industri. Fra februar deltar de baltiske landene også i det nordiske mobilitets og residens- programmet innen kulturområdet. Les mer om dette og annet i siste nyhetsbrev fra "Nordisk Informasjonskontor i Sør- Norge".

av Hemsett, Siv, publisert 9. mars 2009 | Skriv ut siden

27108