Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Målet er å etablere 40 seperate innovasjonsallianser mellom bedrifter og kunstnere i Danmark, Norge og Sverige samt å utvikle metoder for å måle effekten av alliansene.

Forventede resultater av prosjektet:
- Gode eksempel på innovasjonsallianser for å gi denne typen allianser som utviklings- og innovasjonsverktøy et sterkere fotfeste i næringslivet.
- Bedrifter og kunstnere som deltar får en forsterket kompetanse som en direkte følge av  KIA-allianser.
- Metoder for å måle effekter og konkrete resultat av KIA-prosesser skal presenteres i en forskningsrapport.
Prosjektet skal ta fram en lik skandinavisk metode for gjennomføring av KIA-allianser.

Prosjektpartnere:
-
ApEx - Center for Anvendt Oplevelsesøkonomi, Aalborg universitet (Lead Partner og projektleder)
- Fredriksstad kommune (norsk Prosjekteier)
- Västra Götalandsregionen sammen med Skådebanan (samordnede partnere)
- Aust Agder fylkeskommune
- Vest Agder fylkeskommune
- Østfold fylkeskommune
- Region Nordjylland

Budsjett: 1,9 mill Euro
Prosjektet ble godkjent av Styringskomiteen for KASK-programmet 10.11 på visse vilkår.

Kontaktperson i VAF: Kenneth Andresen, Regionalutviklingsenheten,

av Testbruker nye Vaf.no, publisert 16. mars 2009 | Skriv ut siden