Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Internasjonal koordinator, Jon Halvard Eide, deltok på møte i CPMRs gruppe for maritim politikk – Aguamarina, Brussel, 3.mars. Tema for møtet var EUs ”veikart for maritim arealplanlegging” som ble publisert av EU-kommisjonens Maritime Direktorat – DG Mare - i november i fjor. På agendaen stod innlegg fra tjenestemenn i DG Mare, Regionkomiteens Visepresident og presentasjon av praktiske eksempler på maritim arealplanlegging fra ulike områder av Europa (Østersjøen, Middelhavet og Nordsjøen).

Om EUs ”veikart” for maritim arealplanlegging (maritime spatial planning - MSP)

Begrepet Maritim arealplanlegging (MSP) ble introdusert i EU-kommisjonens Blåbok for maritim politikk høsten 2007. Det er ment å være et verktøy for bedre styring og forvaltning av sjøområdene. MSP har som mål å regulere konkurrerende, og potensielt motstridende bruk av sjøområdene, slik som transport, havnevirksomhet, fiskeri og akvakultur, sjøbaserte vindmøller & annen energiproduksjon, militær virksomhet, naturreservater, ferie- og fritidsaktiviteter og maritime kulturminner. MSP opererer innenfor 3 dimensjoner: a) Sjøbunnen, b) vannlegemet og c) vannoverflaten. MSP skal søke en god balanse mellom økonomiske og miljømessige aspekter innenfor rammene av en øko-basert tilnærming. MSP er derfor et viktig redskap både for å fremme konkurransedyktighet og en miljømessig bærekraftig utvikling. EU-kommisjonens ”Veikart” er ment å bidra til en felles forståelse av begrepet MSP og stimulere til debatt om utviklingen av et felles verktøy i EU. MSP er også ment å gi et stabilt rammeverk for offentlig planlegging og maritimt-orienterte investeringer og næringsvirksomhet.
LAST NED HELE RAPPORTEN HER.

av Testbruker nye Vaf.no, publisert 16. mars 2009 | Skriv ut siden