Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Med forbehold om størrelsen på den økonomiske rammen for det nye programmet, ønsker KS å ta inn nye samarbeidskommuner i programmet fra neste år.
Fokus for mulig samarbeid
Programmet fokuserer på gjensidig kompetanseoverføring og utvikling mellom norske og utenlandske kommuner innen kommunal forvaltning. KS kan være behjelpelig med å finne samarbeidskommuner i sør dersom det ikke allerede er opprettet kontakt med en aktuell sør-partner.

Hvordan søke om midler til forprosjekt?
Kriteriene for søknad om midler og krav til gjennomføringen av forprosjektet finnes på www.ks.no/MIC Det anbefales å ta kontakt med Øystein Haugen oystein.haugen@ks.no tlf. 24 13 27 89/913 92 084 i KS for informasjon og veiledning i utforming av søknaden.

Søknaden sendes: KS v/Øystein Haugen, Postboks 1378 – Vika, 0114 Oslo (Søknaden sendes både pr. post og elektronisk til oystein.haugen@ks.no)

Søknadsfristen er 10. mai 2009

av Hemsett, Siv, publisert 9. mars 2009 | Skriv ut siden