Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

I forrige uke var Vest-Agder fylkeskommune vertskap for styremøte i Nordsjøkommisjonen. Møtet ble gjennomført på Clarion Ernst Hotell i Kristiansand 26.-27. mars. Nordsjøkommisjonen er en samarbeidsorganisasjon for regionale myndigheter i 8 land. Styret består av regionale politikere fra alle medlemsland og tematiske rådgivere for innovasjon, utdanning, kultur & turisme, maritime spørsmål, bærekraftig utvikling og transport. Fylkesordfører Thore Westermoen er norsk vararepresentant i styret.

På agendaen sto bl.a. planlegging av årskonferansen i Nederland 24 – 26.juni, uttalelser til EUs transport- og regionalpolitikk, energi- og klimaspørsmål, samarbeid med Interreg Nordsjøprogrammet, utvikling av maritimt EU-prosjekt, miljøvennlig skipsfart og samarbeid med EUs Regionkomité i Brussel.

”Vest-Agder fylkeskommune betrakter Nordsjøkommisjonen som en meget nyttig plattform for å utvikle samarbeid og utveksle erfaringer på tvers av landegrensene. Deltakelse i Nordsjøkommisjonen bidrar også til at Vest-Agder lettere blir involvert i prosjekter under EUs Interreg-program for Nordsjøen, og organisasjonen representerer dessuten en viktig kanal for påvirkning av EUs politikk på områder som også berører Norge gjennom EØS-avtalen. Dette er viktig for et utadrettet og eksportorientert fylke som Vest-Agder”, sier fylkesordfører Thore Westermoen.

Om Nordsjøkommisjonen
Nordsjøkommisjonen ble etablert i 1989 og er en samarbeidsorganisasjon for ca. 40 regionale myndigheter i 8 land (Skottland, England, Frankrike, Nederland, Tyskland, Danmark, Sverige og Norge). Nordsjøkommisjonen inngår i paraplyorganisasjonen for Europas kystregioner – CPMR. Nordsjøkommisjonen har som mål å fremme samarbeid og partnerskap mellom alle aktuelle interessenter til fordel for økt konkurranseevne og bærekraftig utvikling i kystregionene. Organisasjonen ledes av et styre bestående av regionale politikere fra alle medlemsland. Fylkesordfører i Telemark, Gunn Marit Helgesen er president. Nordsjøkommisjonen har fem tematiske grupper for innovasjon & utdanning, kultur & turisme, maritime spørsmål, bærekraftig utvikling og transport. Fylkesordfører Thore Westermoen er norsk varamedlem i styret, og Vest-Agder fylkeskommune har sekretariatet for Transportgruppa.

Jon Halvard Eide

For mer informasjon, se Nordsjøkommisjonens nettside. Stikkord: Executive Committee Meeting 26 – 27 March.
Kontaktperson: Jon Halvard Eide, Internasjonal koordinator i Vest-Agder fylkeskommune, tlf. 91 69 75 22

av Siv Hemsett, publisert 30. mars 2009 | Skriv ut siden