Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Nasjonalt kontaktpunkt Jon Halvard Eide Vest-Agder fylkeskommune, representerte Norge på møtet. Komiteen stadfestet resultatet av eligibility-sjekken (kriterier for teknisk støtteberettigelse som prosjektene må oppfylle for å bli realitetsvurdert for finansiering)

Et forslag om at "ineligible" søknader innen en gitt frist skulle få anledning til å korrigere feil og mangler fikk ikke nødvendig flertall. Prosjektsøknaden om høyhastighetstog som Aust- og Vest-Agder fylkeskommune deltar i oppfylte ikke disse kriteriene og blir dermed ikke realitetsvurdert for støtte.

Overvåkningskomiteen ønsker å evaluere erfaringer og resultater etter 2.søknadsrunde før man bestemmer tidspunkt og nærmere innretning for neste åpne søknadsrunde. Det ble for øvrig vedtatt at neste søknadsrunde skal være forbeholdt Capitalisation projects, med åpning tidlig i 2010. Dette for at flere slike prosjekter skal kunne komme i gang tidsnok til at de kan oppfylle sin misjon i forhold til mål 1- og 2-programmene. Neste møte i Overvåkningskomiteen finner sted i Stockholm 28 – 29.oktober. Møtet vil fatte vedtak på søknadene i 2.runde og på det grunnlag diskutere strategien for fremtidige utlysninger.

av Siv Hemsett, publisert 18. mai 2009 | Skriv ut siden