Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Mandag og tirsdag denne uken er en gruppe på 15 ansatte ved Aust-Agder fylkeskommune på studiebesøk i Brüssel. Utenom rektorene ved de videregående skolene i fylket deltar også fylkesutdanningssjef Stein Kristiansen og personal- og organisasjonssjef Bjørn Kristiansen.

Det er Sørlandets Europakontor som er vertskap og har vært med å planlegge programmet. Det er tett program og i skrivende stund er det nasjonal ekspert Øyvind Bjerkestrand som holder innlegg om EU og utdanning, i EFTA sine lokaler.
Tidligere i dag har Rune Bjåstad ved den norske EU delegasjonen holdt et generelt innlegg om det arbeidet som gjøres derfra. I tillegg har nasjonalekspert Egil Eiene holdt foredrag om programmet Comenius.Videre blir det flere innlegg om EU's utdanningspolitikk samt Norges deltakelse og tilsist i dag skal vi lære mer om EFTAs rolle og struktur, samt mer generelt om EU programmer med norsk deltakelsesmuligheter. I morgen - tirsdag - skal gruppen besøke Utdanningsdepartementet i Flander samt forta et skolebesøk til en yrkesfaglig skole i regionen.              
  DSCF4404          EFTA, Tor Eigil Hodne får gave                                

Program finnes i kolonnen til høyre - og også (etterhvert som vi får dem) de ulike presentasjonene.

av Siv Hemsett, publisert 11. mai 2009 | Skriv ut siden