Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Europaparlamentet vedtok denne uken handelsforbud for selprodukter i EU, et vedtak Norge vil klage inn for WTO. Albania har søkt medlemskap i Unionen, og også Island åpner opp for å innlede medlemskapsforhandlinger. Utenriksminister Jonas Gahr Støre oppsummerte denne uken viktige EU- og EØS-saker, blant disse forhandlinger om nytt økonomisk rammeverk for EØS-avtalen i perioden 2009-2014. Den eksisterende avtalen løp ut 30. april, og partene forhandler nå på overtid.
Kilde: Brusselnytt

av Hemsett, Siv, publisert 9. mai 2009 | Skriv ut siden