Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Styringskomiteen Kattegat/Skagerrak godkjente torsdag 7. mai seks nye prosjekt, og bevilger dermed 9 402 858 Euro til grenseoverskridende samarbeidsprosjekt i IVA - Interregprogrammet for Øresund-Kattegat-Skagerrak, delprogram Kattegat/Skagerrak.

Felles for de seks bevilgede prosjektene er at de alle bidrar til å styrke Kattegat/Skagerrak-regionen som en innovativ og funksjonell grenseregion med høy livskvalitet. Det er partnere fra Agder i to av prosjektene (Knutepunkt Sørlandet, Birkenes, Vennesla, Evje og Hornnes kommuner og UiA, samt Handelshøyskolen BI Kristiansand).
Se nærmere informasjon her
Les mer om følgende godkjente prosjekter (og med partnere fra Agder)
KIA - Kreative Allianser i arbeidslivetIKON - Interregionalt Kultur Opplevelses Nettverk

av Siv Hemsett, publisert 11. mai 2009 | Skriv ut siden