Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Tor Arne Johnsen startet i nyopprettet stilling som daglig leder ved Sørlandets Europakontor. Johnsen er fra Arendal og har lang erfaring med internasjonalt arbeid, herunder EU/EØS-spørsmål. Han har tidligere vært ansatt som internasjonal rådgiver i Aust-Agder og saksbehandler innenfor EØS-saker i Nærings- og handelsdepartementet.

av Hemsett, Siv, publisert 6. mai 2009 | Skriv ut siden