Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

"EU parlamentet får mer og mer makt, mens det stadig blir færre av EU's innbyggere som bruker sin stemme". Dette var tittelen på foredrag 4. mai i Brüssel, på "Norway House". Professor Christopher Lord fra ARENA senter for Europastudier i Oslo holdt et interessant foredrag med følgende hovedpunkter:


- Valgdeltakelsen har sunket fra 63 % i 1979 til 45 % i 2004.
- Generelt 25 % lavere valgdeltakelse i EU pr. nasjonalitet enn i eget land.
- Østeuropa drar ned valgdeltakelsen (nye medlemsland er ikke vant til å stemme enda, noe som er et paradoks all den tid det er bevist at kunnskap om EU er størst i de "nye EU statene").
- Det er generell liten interesse for valget
- Media har litt av skylden - det har vært lite fokus på EU valg.
- Det å informere er ikke alltid ensbetydende med å bli informert.
Last hele presentasjonen ned fra kolonnen til høyre.

av Hemsett, Siv, publisert 9. mai 2009 | Skriv ut siden