Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner
 • Öresund-Kattegat-Skagerrak: Ny budsjettmodell for søknadsrunden 17. februar til 17. mars
  av Torkelsen, Jan H., 06.12.10

  Presenterer resultater og legger kursen

  Så langt har Interreg IVA-samarbeidet rundt Øresund, Kattegat og Skagerrak bevilget over 70...

  Les mer
 • Agderfylkene vertskap for møte i Internasjonalt fylkesnettverk
  av Torkelsen, Jan H., 16.11.10

  Agderfylkene vertskap for møte i Internasjonalt fylkesnettverk

  Internasjonalt fylkesnettverk, som består av internasjonale rådgivere i landets fylkeskommuner,...

  Les mer
 • Fylkeskommunen sentral aktør på maritimt seminar i Brussel
  av Torkelsen, Jan H., 15.10.10

  Fylkeskommunen sentral aktør på maritimt seminar i Brussel

  Sørlandets Europakontor arrangerte nylig et seminar med fokus på Agder som maritim region....

  Les mer
 • av Kyllesdal, Reidar/ Macdonald, Cheryl, 20.09.10

  Utdanningsavdelingen har hatt besøk fra Nicaragua

  Mandag 20. september hadde Utdanningsavdelingen besøk fra den videregående skolen "Doris Maria...

  Les mer
 • Nye EØS-midler lanseres
  av Torkelsen, Jan H., 15.09.10

  Nye EØS-midler lanseres

  Miljø, klima og sivilt samfunn står i fokus for de nye programområdene under EØS-midlene 2009-14. Nå...

  Les mer
 • Informasjonsmøte om muligheter for nordisk og europeisk samarbeid innen utdanning og opplæring
  av Torkelsen, Jan H., 10.09.10

  Informasjonsmøte om muligheter for nordisk og europeisk samarbeid innen utdanning og opplæring

  Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) er et forvaltningsorgan med eget styre...

  Les mer
 • Sørlandets Europakontor fortsetter driften
  av Jon Halvard Eide, 13.08.10

  Fremtiden til EUs programmer for territorielt samarbeid & Interreg

  Representanter for Sørlandets Europakontor møtte på forsommeren nasjonal ekspert Jan Edøy i...

  Les mer
 • Ny reformstrategi for Europa tema på Nordsjøkonferansen i Stavanger på forsommeren
  av Torkelsen, Jan H., 11.08.10

  Ny reformstrategi for Europa tema på Nordsjøkonferansen i Stavanger på forsommeren

  Nordsjøkommisjonen og Interreg Nordsjøprogrammet har i en årrekke samarbeidet om å arrangere årlige...

  Les mer
 • Telemarks fylkesordfører presidentkandidat i europeisk interesseorganisasjon for kystregioner
  av Torkelsen, Jan H., 10.08.10

  Telemarks fylkesordfører presidentkandidat i europeisk interesseorganisasjon for kystregioner

  Telemarks fylkesordfører Gunn Marit Helgesen (H) har annonsert at hun stiller som presidentkandidat...

  Les mer

Transportkorridor over Kristiansand havn promotert overfor representanter fra europeiske kystregioner og EU

Internasjonal koordinator Jon Halvard Eide representerte Nordsjøkommisjonens Transportgruppe på et møte i CPMRs (Konferansen for Europas kystregioner) gruppe for revisjon av det Transeuropeiske...

av Jon Halvard Eide, 22.06.10

Delegasjon fra Agder på offshore vind-event i Skottland

Representanter fra Vest-Agder fylkeskommune, NODE-bedrifter, havner og forskningsmiljøer med fylkesordfører, Thore Westermoen, i spissen var i Aberdeen forrige uke for å delta på en internasjonal...

av Birnbrich, Manuel, 03.06.10

Møte i internasjonalt fylkesnettverk

De internasjonale koordinatorene i Agderfylkene Rita Johnsen og Jon Halvard Eide deltok 4 – 5.mai på et møte i internasjonalt fylkesnettverk i Drammen. Nettverket består av medarbeidere i...

av Mette Fossan-Bergem, 02.06.10

Seks nye KASK-prosjekter godkjent, mange spennende prosjekter under utvikling

Styringskomiteen for Interreg IVA delprogram Kattegat – Skagerrak godkjente 25.mai seks nye prosjekter som til sammen vil utløse 13,2 mill Euro i støtte – tilsvarende snaut 105 mill kroner....

av Mette Fossan-Bergem, 02.06.10

Søknadsseminar for ØKS/KASK-programmet i Aarhus 15.juni

Interreg IVA ØKS-programmet arrangerer et søknadsseminar i Aarhus 15.juni. Seminaret er myntet på aktører som har planer om å levere prosjekt til neste søknadsrunde med frist 1.september. Seminaret...

av Mette Fossan-Bergem, 11.05.10

Påmeldingen har åpnet for Nordsjøkonferansen i Stavanger 16 - 18.juni

Påmeldingen til Nordsjøkonferansen i Stavanger 16 – 18.juni har nå åpnet. Konferansen arrangeres som vanlig i samarbeid mellom Interreg IVB Nordsjøprogrammet og Nordsjøkommisjonen. Se:...

av Mette Fossan-Bergem, 11.05.10

Women in Business arrangerer Business2Business-messe 8-10. juni

Gjennom Interreg-prosjektet Women in Business (WiB) arrangeres det en kontaktmesse for små og mellomstore foretak i Skagerakregionen fra 8-10. juni.  Både kvinner og menn er er velkomne til denne...

av Mette Fossan-Bergem, 11.05.10

Aust-Agder fylkeskommune deltar i MIC-prosjektet

Arendal kommune og Aust-Agder fylkeskommune har nylig deltatt på ett felles nettverksmøte i Tanga,Tanzania, i forbindelse med pågående MIC-prosjekter (Municipal International Cooperation) med Mwanza...

av Mette Fossan-Bergem, 03.05.10

Informasjons- og motivasjonsseminar om EU-prosjekter 20. april

Eurovision arrangerte 18. februar et seminar for å identifisere utfordringer bedrifter og akademia står overfor når det gjelder EU-prosjekter. Seminaret følges nå opp med et eget seminar 20. april...

av Siv Hemsett, 14.04.10

Aktiv Ungdom med satsing på Sørlandet

Aktiv Ungdom forvalter en europeisk tilskuddsordning på 16 millioner kroner til fordeling i Norge. Til i dag har det kommet svært få søknader fra Agder. Nå vil det bli seminarer i Aust-Agder og...

av Torkelsen, Jan H., 22.03.10

Klimaprosjekt i Mwanza, Tanzania

Fylkestinget i Aust-Agder vedtok i februar å investere drøyt 1 mill. kroner i et CDM klimaprosjekt i Mwanza City, Tanzania (CDM=Clean Development Mechanism). Bakgrunnen for vedtaket er det samarbeid...

av Fossan, Mette, 11.03.10

Nordisk-Baltisk mobilitetsprogram - søknadsfrist den 30. mars

Programmet ønsker å promotere og styrke økonomisk samarbeid, entreprenørskap og innovasjonsutvikling mellom følgende land: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige....

av Fossan, Mette, 09.03.10

Møte i europeisk forum for kulturindustri

Kulturministeren i Spania og Kommisjonen vil, i samarbeid med Handelshuset i Barcelona, ønske velkommen til europeisk forum for kulturindustrien den 29.03 til 30.03 i Barcelona. Møteplassen er...

av Fossan, Mette, 25.02.10

Informasjonsdag om EUs Marco Polo-program for miljøvennlig godstransport

Vest-Agders Internasjonale koordinator deltok 10.februar på en informasjonsdag om EUs Marco Polo-program i Brussel. Dette programmet har til hensikt å stimulere overføring av godstransport på...

av Fossan, Mette, 18.02.10

Grenseløse nyheter fra Øresund - Kattegatt - Skagerak

I løpet av det første halvannet året har 52 nye samarbeid sett dagens lys. 42 millioner EUR (motsvarende 30 prosent av de samlede programmidlene)er bevilget til spennende samarbeidsprosjekt. 250...

av Fossan, Mette, 09.02.10

Østersjøprogrammet: Prosjekter som søker norske partnere

Etter søkerseminarene i Riga og Malmö sto fem av prosjektideene fram som særlig lovende for søknadsrunden som avsluttes 5. mars. Dette gjelder prosjektene - AQUAculture supported FIshery MAnagement in...

av Fossan, Mette, 08.02.10

22 nye transnasjonale prosjekter bidrar til EUs stategi for Østersjøregionen

Her finner du oversikt over de 22 prosjektene som ble godkjent i andre søknadsrunde i Østersjøprogrammet. Brosjyren informerer også om hvordan disse prosjektene bidrar til EUs strategi for...

av Fossan, Mette, 05.02.10

Nordsjøkonferanse i Newcastle, UK, 17 - 18.mars

Nordsjøkommisjonen arrangerer en konferanse I Newcastle 17 – 18.mars med tittelen "Working Together to Manage the Resources of the North Sea and the Channel”. Konferansen vil bl.a ta opp emner som...

av Fossan, Mette, 03.02.10

Vellykket konferanse om entreprenørskap, innovasjon og kompetanseutvikling

19 og 20 januar møttes 135 danske, norske og svenske ressurspersoner innen entreprenørskap, innovasjon og kompetanseutvikling til samarbeidskonferanse i Oslo. Konferansen inneholdt blant annet...

av Testbruker nye Vaf.no, 27.01.10

Utdanningspolitikk i EU - en oversikt over muligheter

Sørlandets Europakontor har laget en oversikt over hvilke muligheter det finnes innenfor EUs satsning på utdanning. Det finnes en ”europeisk overbygning” også i utdanningssektoren, og den omfatter...

av Fossan, Mette, 27.01.10

Sørlandets Europakontor lanserer nye nettsider

Sørlandets Europakontor er stolte av å kunne lansere nye internettsider. Nettsidere er betraktelig forbedret for å kunne bidra i utviklingen av et mer internasjonalt nærings- og samfunnsliv på Agder...

av Fossan, Mette, 13.01.10

Statlig medfinansiering til Interreg IVA ÖKS/KASK-programmet reduseres

I søknadsrunde 5 (1. februar-1. mars), er finansieringsgraden på norsk side redusert til 40 prosent. Det betyr at norske partnere i vårens søkende prosjekt selv må finansiere 60 prosent av sine...

av Fossan, Mette, 12.01.10

Refleksjoner fra Brussel - Hospitering ved Sørlandets Europakontor

Etter et studieopphold i Brussel høsten 2009 gir rådmann i Mandal, Erik Hillesund, her noen betraktninger rundt EU’s regelverk om konkurranse, offentlig støtte og offentlige anskaffelser, med fokus på...

av Fossan, Mette, 04.01.10

Ny internasjonal koordinator i Aust-Agder Fylkeskommune

Rita Johnsen overtar rollen som Aust-Agder fylkeskommunes internasjonale koordinator etter Karl Rødland. Rita har tidligere vært rektor ved flere av Aust-Agders videregående skoler og var i mange år...

av Fossan, Mette, 04.01.10