Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Aktiv Ungdom forvalter en europeisk tilskuddsordning på 16 millioner kroner til fordeling i Norge. Til i dag har det kommet svært få søknader fra Agder. Nå vil det bli seminarer i Aust-Agder og Vest-Agder for å informere om denne ordningen. Man kan få dekket opp til 75 prosent støtte til utvekslingsprosjekt. Prosjektene kan godt gjennomføres lokalt eller internasjonalt. Ledere, instruktører, ansatte i frivillige organisasjoner, fritidsklubber, ledere i andre fritidstilbud, kommunale kulturkontor, oppvekstetat, formelle og uformelle ungdomsgrupper er målgruppen til et seminar om tilskuddsordninger til ungdomsprosjekt med internasjonalt perspektiv. Ungdom som kan søke er fra 15 til 30 år.

Seminaret er på Samsen Kulturhus 6. mai klokken 16.00, det bør være et tidspunkt som også passer for de som jobber i frivillig sektor.

Programmet:
1. Mingling med lett Fingermat – kulturelt innslag
2. Velkommen - Daglig leder for Samsen – Nina Malmgren
3. Presentasjon av Aktiv Ungdom og Eurodesk- rådgiver Ståle Mats Sandberg – Aktiv Ungdom
4. Pause
5. Konkrete erfaringer fra EU-programmet – Aktiv Ungdom finner eksempel (tbc)
6. Ordningen Nord Job – daglig leder Hilde Lona – Nordisk Informasjonskontor
7. Avslutning – daglig leder Tor Arne Johnsen – Sørlandets Europakontor

Påmelding til Vest-Agder fylkeskommune til kgo@vaf.no, telefon 38 07 45 54

Påmeldingsfrist 23. april.

Spørsmål kan rettes til arrangørene, Vest-Agder fylkeskommune og Sørlandet Europakontor i samarbeid med Kristiansand kommune

Hilsen
Vest-Agders fylkesvåpen
Inga Lauvdal
Rådgiver
Vest-Agder fylkeskommune
Telf.: 38 07 45 61

Sørlandets europakontorATor Arne Johnsen
Daglig leder
Sørlandets Europakontor
tlf: 97 74 03 39
-post:taj@south-norway.no

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. mars 2010 | Skriv ut siden