Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Fylkestinget i Aust-Agder vedtok i februar å investere drøyt 1 mill. kroner i et CDM klimaprosjekt i Mwanza City, Tanzania (CDM=Clean Development Mechanism). Bakgrunnen for vedtaket er det samarbeid som Aust-Agder fylkeskommune og Arendal kommune allerede har med Mwanza City innen helse, skole og avfallshåndtering som et MIC-prosjekt (MIC=Municipal International Cooperation).

CDM-prosjektet innebærer at det skal investeres i et gassanlegg og nødvendig infrastruktur for å kunne utvikle det lokale avfallsdeponiet til å bli en sanitær fyllplass som samler inn biogass som genereres i deponiet, vasker denne og fakler (brenner av) metangassen. Denne prosessen vil redusere utslippene av klimagasser med 21 ganger i forhold til dagens utslipp.

Investeringen er et ledd i Aust-Agder fylkeskommunes målsetting om å bli klimanøytral, blant annet ved kjøp av klimakvoter. Fylkeskommunen går ikke inn som eier av det fysiske anlegget i Mwanza, kun som eier av retten til klimakvoter. Det er videre knyttet en del forutsetninger til vedtaket, blant annet at prosjektet fullfinansieres av norske eiere, og at Agder Renovasjon involveres som teknisk partner.
For mer informasjon om klimaprosjektet, komtakt Rita Johnsen i Aust-Agder fylkeskommune

av Fossan, Mette, publisert 11. mars 2010 | Skriv ut siden