Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Programmet ønsker å promotere og styrke økonomisk samarbeid, entreprenørskap og innovasjonsutvikling mellom følgende land: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Programmene støtter mobilitet, det vil si at det dekker reise, reiseforsikring, opphold og kost etter faste takster. Søknadsfristen for i  år er den 30. mars for programmet for offentlig administrasjon og 31. mars for business og industri.

Hvis et av programmene ikke har brukt opp sine midler kan det bli utlyst en runde nr to. Alle søknader og rapporter skal være på engelsk og det forventes at deltagerne kan bruke engelsk som arbeidsspråk. Alle søkere får svar innen åtte uker. Prosjekter som starter opp før de har fått svar på søknaden, støttes ikke.
Et ufravikelig krav er at minimum tre land er med i prosjektet, gjerne flere. Minimum et nordisk og et baltisk land må være med. Programmene støtter mobilitet og ingen ting annet, dvs at det dekker reise, reiseforsikring, opphold og kost etter faste takster. Det dekker opptil 70 % av denne typen kostnader. De resterende 30% må finansieres på annet vis. Arbeidstid, vikarer, tolketjenester, kontorleie, trykkeutgifter etc dekkes ikke.

- Disser reglene gjelder for studieturer, praksisplasser. Det kan imidlertid gis støttet til inter-nordisk eller interbaltisk mobilitet hvis det er snakk om nettverksbygging. Et krav for å bli definert som nettverk er at alle parter er representert på alle arrangement i regi av nettverket. Det er et krav at minst to baltiske og ett nordisk land (eller omvendt) er med i nettverket.

- Det landet som skal reise må selv søke, dvs at ingen partnere i prosjektet kan søke på vegne av de andre. Unntaket er nettverk hvor en av partene kan søke for alle i nettverket.

- Oppholdet skal vare minimum tre dager og i enkelte tilfeller kan det vare opp til 20 dager. De to besøkene til Baltikum resp Norden behøver ikke skje sammenhengende, men innen en periode på 6 måneder. Det behøver heller ikke være de samme personene som reiser begge ganger.

Se her for mer informasjon om programmet.

av Fossan, Mette, publisert 9. mars 2010 | Skriv ut siden