Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner
 • Transportkorridor over Kristiansand havn promotert overfor representanter fra europeiske kystregioner og EU
  av Jon Halvard Eide, 22.06.10

  Transportkorridor over Kristiansand havn promotert overfor representanter fra europeiske kystregioner og EU

  Internasjonal koordinator Jon Halvard Eide representerte Nordsjøkommisjonens Transportgruppe på et...

  Les mer
 • Delegasjon fra Agder på offshore vind-event i Skottland
  av Birnbrich, Manuel, 03.06.10

  Delegasjon fra Agder på offshore vind-event i Skottland

  Representanter fra Vest-Agder fylkeskommune, NODE-bedrifter, havner og forskningsmiljøer med...

  Les mer
 • Møte i internasjonalt fylkesnettverk
  av Mette Fossan-Bergem, 02.06.10

  Møte i internasjonalt fylkesnettverk

  De internasjonale koordinatorene i Agderfylkene Rita Johnsen og Jon Halvard Eide deltok 4 – 5.mai på...

  Les mer
 • Seks nye KASK-prosjekter godkjent, mange spennende prosjekter under utvikling
  av Mette Fossan-Bergem, 02.06.10

  Seks nye KASK-prosjekter godkjent, mange spennende prosjekter under utvikling

  Styringskomiteen for Interreg IVA delprogram Kattegat – Skagerrak godkjente 25.mai seks nye...

  Les mer