Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

De internasjonale koordinatorene i Agderfylkene Rita Johnsen og Jon Halvard Eide deltok 4 – 5.mai på et møte i internasjonalt fylkesnettverk i Drammen. Nettverket består av medarbeidere i fylkeskommuner og landsdelsutvalg som jobber internasjonalt – fortrinnsvis med europeiske prosjekter og nettverk. På agendaen stod presentasjoner av Østlandssamarbeidets og Buskeruds internasjonale aktiviteter, Osloregionenes Europakontor, regionale forskningsfond, hvordan Drammens deltakelse i EU-prosjekter har påvirket byutviklingen, erfaringsutveksling om Kina-samarbeid, samt kommunenes rolle i internasjonalt samarbeid.


Neste møte i det internasjonale fylkesnettverket finner sted i Kristiansand 4 – 5.november.


Presentasjonene fra møtet kan lastes ned fra følgende lenk: http://www.ostsam.no/Default.asp?WCI=DisplayGroup&WCE=59&DGI=59

av Mette Fossan-Bergem, publisert 2. juni 2010 | Skriv ut siden