Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) er et forvaltningsorgan med eget styre under Kunnskapsdepartementet. SIU inviterer til informasjonsmøte om muligheter for nordisk og europeisk samarbeid innen utdanning og opplæring på Hotell Norge i Kristiansand 15. september. Målgruppen omfatter ansatte i barnehage, grunnskole, videregående opplæring eller ansatte som arbeider med voksnes læring, og som er interessert i nordisk og europeisk samarbeid. I tillegg henvender SUI seg til interesserte aktører i næringslivet, med tanke på utplassering av lærlinger og/eller europeisk fagsamarbeid.

Tema på møtet
Årlig mottar en rekke norske skoler og opplæringsinstitusjoner midler for å delta i ulike former for europeisk prosjektsamarbeid. På møtene forteller noen norske deltakere om sine erfaringer. SIU informerer om utbytte av slikt samarbeid, hvordan man kommer i gang, hvor mye midler man kan få - og om hvilke muligheter som faktisk finnes.

Informasjonsmøtet er gratis, men deltakerne må selv dekke reiseutgifter.

Mer informasjon:
For program og påmelding, se her
For å komme direkte til påmeldingsskjema, se her
For forløpig program, se her

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. september 2010 | Skriv ut siden