Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner
  • Agderfylkene vertskap for møte i Internasjonalt fylkesnettverk
    av Torkelsen, Jan H., 16.11.10

    Agderfylkene vertskap for møte i Internasjonalt fylkesnettverk

    Internasjonalt fylkesnettverk, som består av internasjonale rådgivere i landets fylkeskommuner,...

    Les mer