Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner
  • Öresund-Kattegat-Skagerrak: Ny budsjettmodell for søknadsrunden 17. februar til 17. mars
    av Torkelsen, Jan H., 06.12.10

    Presenterer resultater og legger kursen

    Så langt har Interreg IVA-samarbeidet rundt Øresund, Kattegat og Skagerrak bevilget over 70...

    Les mer