Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner
 • Lansering av EØS-nettverk for forvaltningen
  av Torkelsen, Jan H., 23.12.11

  Søknadsseminar i Gøteborg for neste søknadsrunde til ØKS-programmet

  I forkant av den nye søknadsrunden til Øresund-Kattegat-Skagerrak-programmet våren 2012 arrangerer...

  Les mer
 • Flere EU-millioner til nye interreg-prosjekter
  av Torkelsen, Jan H., 22.12.11

  Flere EU-millioner til nye interreg-prosjekter

  Den 16. desember behandlet overvåkningskomiteen i Interreg IVC 306 prosjektsøknader fra fjerde...

  Les mer
 • Öresund-Kattegat-Skagerrak: Ny budsjettmodell for søknadsrunden 17. februar til 17. mars
  av Torkelsen, Jan H., 20.12.11

  Vil ha ØKS-søknader i mars

  Neste frist for søknader om prosjektstøtte fra Interreg IVA Øresund-Kattegat-Skagerrak er 19. mars...

  Les mer
 • av Macdonald, Cheryl / Birnbrich, Manuel, 15.09.11

  Sluttkonferanse i internasjonalt klyngeutviklingsprosjekt

  Vest-Agder fylkeskommune har deltatt i et internasjonalt samarbeidsprosjekt om innovativ...

  Les mer
 • Styrker, svakheter, muligheter og trusler for Kattegat-Skagerrak
  av Torkelsen, Jan H., 12.08.11

  Styrker, svakheter, muligheter og trusler for Kattegat-Skagerrak

  Interreg IVA-programmet for Øresund, Kattegat, Skagerrak har nå utarbeidet en SWOT-analyse for å...

  Les mer
 • Hvordan skaper vi mer vekst og innova­sjon i Skagerrak området?
  av Torkelsen, Jan H., 12.07.11

  Hvordan skaper vi mer vekst og innova­sjon i Skagerrak området?

  Hva skal vi satse på i fremtiden? Det er et hovedtema når Region Nordjylland, Västra...

  Les mer
 • Stramt budsjett for høsten
  av Torkelsen, Jan H., 11.07.11

  Stramt budsjett for høsten

  Den store interessen for prosjektfinansiering fra Interreg gjør at ØKS-programmet må begrense...

  Les mer
 • Lansering av EØS-nettverk for forvaltningen
  av Torkelsen, Jan H., 20.06.11

  Lansering av EØS-nettverk for forvaltningen

  Som et ledd i Utenriksdepartementets arbeid med å styrke informasjonen og kompetansen om EU/EØS...

  Les mer
 • Öresund-Kattegat-Skagerrak: Ny budsjettmodell for søknadsrunden 17. februar til 17. mars
  av Torkelsen, Jan H., 06.06.11

  Interreg har satt varige spor i det norske, regionale utviklingsarbeidet

  På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har International Research Institute of Stavanger...

  Les mer

Sykkeleruta rundt Nordsjøen feirer ti år

Den 6.000 kilometer lange sykkelruta rundt Nordsjøen ble i sin tid realisert gjennom et omfattende Interreg-prosjekt. Nå feirer North Sea Cycle Route ti år, og markerer jubileumet i alle åtte land som...

av Torkelsen, Jan H., 23.05.11

Ikke flere Øresund-Kattegat-Skagerrak -forprosjekter

Interreg-programmet for Øresund-Kattegat-Skagerrak-regionen har avviklet ordningen med forprosjekter. Fordi programmet er i ferd med å gå tom for prosjektmidler, er det slutt på ordningen med...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.11

Skreddersydd informasjon om EU/EØS

Kommuner og fylkeskommuner blir i stor grad berørt av EØS og Norges forhold til EU. Behovet for informasjon er derfor økende, men det kan ofte være vanskelig å finne fram til relevante stoff og...

av Torkelsen, Jan H., 01.04.11

EØS notatdatabasen – tilpasning for fylkeskommuner og kommuner

KRD, UD, og Departementenes servicesenter (DSS) har samarbeidet om å tilpasse EØS notatdatabasen for kommunesektoren. Notatdatabasen samler informasjon om EU regelverk som vurderes innlemmet i...

av Torkelsen, Jan H., 01.04.11

Sørlandets Europakontor med på styrking av norsk samhandling i Brüssel

De norske regionkontorene i Brüssel, som blant annet omfatter Sørlandets Europakontor, samt kontorene til KS, LO og NHO har, på initiativ fra den norske EU-delegasjonen, opprettet et uformelt nettverk...

av Torkelsen, Jan H., 08.03.11

Sørlandets Europakontor har ansatt ny leder for kontoret i Brussel

Bodil Agasøster er ansatt som ny leder for Sørlandets Europakontor i Brussel. Hun begynner i stillingen 1. februar. Agasøster har en PhD i Politics & International Relations (University of...

av Torkelsen, Jan H., 01.02.11

Staten vil ikke bidra med økte midler til Interreg IVA-programmet Øresund - Kattegat Skagerrak

I et brev til fylkesordførerne i de åtte fylkeskommunene i landet som er med Interreg IVA-programmet Øresund - Kattegat Skagerrak avviser statssekretær Hege Solbakken i Kommunal- og...

av Torkelsen, Jan H., 12.01.11