Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner
  • Sørlandets Europakontor fortsetter driften
    av Torkelsen, Jan H., 08.03.11

    Sørlandets Europakontor med på styrking av norsk samhandling i Brüssel

    De norske regionkontorene i Brüssel, som blant annet omfatter Sørlandets Europakontor, samt...

    Les mer