Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har International Research Institute of Stavanger (IRIS) gjennomført en undersøkelse av oppfølgingen av Interreg-prosjekter i fylkeskommunene. Regionalsjef Kjell Abildsnes og internasjonal rådgiver Jon halvard Eide ble intervjuet om Vest-Agder fylkeskommunes deltakelse i prosjektene North Sea Cycle Route og Nordlige Maritime Korridor som ledd undersøkelsen. Oppsummeringen viser at Interreg har satt varige spor i det norske, regionale utviklingsarbeidet. Hvert tredje Interreg-prosjekt med norske partnere har ført til nye politiske veivalg for regionalt utviklingsarbeid i fylkeskommunene.

Bidrar til strategier
IRIS-rapporten konkluderer med at mange av de flere hundre Interreg-prosjektene som er gjennomført med norske prosjektpartnere de senere årene, har bidratt gitt strategiske gevinster i fylkeskommunene. Dette har skjedd delvis gjennom økt kompetanse, økte bevilgninger, etablering av nye tjenester og bedre infrastruktur. Mer oppsiktsvekkende er det at så mange prosjekter fører til nye politiske strategier for regional utvikling.
- For en tredjedel av prosjektene har oppfølgingen ført til nye politiske veivalg i fylkeskommunenes regionale utviklingsarbeid. Det er flere ulike faktorer som fremmer og hemmer oppfølging av Interreg-prosjekter. Blant annet ser det for flere av oppfølgingsformene ut til at det har vært viktig å være lead partner, samt at ledelsen var aktiv i prosjektene, fremgår det i prosjektsammendraget.
- Gode resultater
Kommunalminister Liv Signe Navarsete- Interreg-prosjektene har ført til et bredt spekter av resultater, og programmene støtter opp om ulike deler av arbeidet med regional utvikling. Jeg oppfatter rapporten slik at Interreg gir fylkeskommunene muligheten til å videreutvikle de oppgavene de har, og at prosjektene gir resultater som varer utover prosjektperioden. Jeg håper at vi også framover kan se slike gode resultater av samarbeidet, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.
Vest-Agder aktiv
Vest-Agder fylkeskommune deltar i sju prosjekter i denne Interreg-perioden, Fylkeskommunen er  også  representert i den nasjonale Interreg-komiteen, og i styringskomiteene for ØKS- og IVC-programmet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. juni 2011 | Skriv ut siden