Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner
  • av Macdonald, Cheryl / Birnbrich, Manuel, 15.09.11

    Sluttkonferanse i internasjonalt klyngeutviklingsprosjekt

    Vest-Agder fylkeskommune har deltatt i et internasjonalt samarbeidsprosjekt om innovativ...

    Les mer