Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Det du ser her er den nylanserte internasjonale portalen for Agder - et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner for å gjøre fylkeskommunenes internasjonale engasjement synlig.

Overhalingen av den internasjonale portalen har skjedd parralelt med tilsvarende arbeid med den nye nettsiden for Regionplan Agder 2020 (www.regionplanagder.no), og den internasjonale portalen er nå tilgjengelig direkte fra Regionplanens nettside (som et eget punkt i toppmenyen).

- Dermed er internasjonal portal for Agder blitt mer synlig enn før, samtidig at koblingen til det gode regionale samarbeidet mellom Aust- og Vest-Agder fylkeskommune fremheves, sier Manuel Birnbrich, som har koordinert arbeidet med den nye portalen. Vi inviterer alle som besøker denne nettsiden til å komme med kommentarer og innspill om hvordan internasjonal portal for Agder kan bli enda bedre og hvilken type informasjon det ønskes å finne på portalen. Send gjerne en e-post til en av kontaktpersonene som dere finner nederst på nettsiden.

Det var IT-selskapet Evry som har utviklet de nye nettsidene, basert på en teknisk løsning fra Umbraco.

av Birnbrich, Manuel, publisert 27. juni 2013 | Skriv ut siden