Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner
 • Horizon2020 Prezivisual 309 235
  av Eide, Jon Halvard, 23.12.14

  Aust-Agder fylkeskommune setter av 1 million kr til satsing på deltakelse i Horisont 2020

  Fylkestinget i Aust-Agder vedtok 9.desember å sette av 1 million kr til satsing på deltakelse i...

  Les mer
 • EU-flagg
  av Eide, Jon Halvard, 23.12.14

  Internasjonal læringsarena om EUs instrument for smart spesialisering

  Smart spesialisering er EUs nye instrument for å skape mer konkurransedyktige regioner i Europa...

  Les mer
 • Interreg IVC - Resultater av 2. søknadsrunde.
  av Eide, Jon Halvard, 23.12.14

  Interreg Europe-programmet lansert

  Det nye Interreg-programmet som dekker hele EU + Norge og Sveits ble lansert i Bologna 2 -...

  Les mer
 • Kart Østersjøprogrammet
  av Eide, Jon Halvard, 23.12.14

  Interreg-programmet for Østersjøregionen har åpnetu utlysning på prosjektmidler

  Interreg-programmet for Østersjøregionen 2014 - 2020 ble nylig godkjent av EU-kommisjonen og har nå...

  Les mer
 • Generalforsamling CPMR
  av Eide, Jon Halvard, 11.11.14

  CPMRs generalforsamling, Umeå, region Västerbotten 24 – 26.september 2014

  Generalforsamlingen i konferansen for europas kystregioner - CPMR - fant sted i Umeå. CPMR omfatter...

  Les mer
 • Kattegat Skagerak Samarbeidet 7538 9AQ33D 160X120
  av Eide, Jon Halvard, 01.09.14

  Avsparkskonferanse for nytt ØKS-program

  Avsparkskonferansen for det nye Interreg-programmet for Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) 2014 - 2020...

  Les mer
 • av Eide, Jon Halvard, 01.09.14

  Årskonferanse i Østersjøpolitisk nettverk BSSSC 16 - 17.oktober

  Årskonferansen i det Østersjøpolitiske nettverket BSSSC fant i år sted i Jurmala, utenfor Riga....

  Les mer
 • av Eide, Jon Halvard, 29.08.14

  Open Days, Brussel, 6 - 9.oktober 2014

  Open Days er byenes og regionenes årlige uke i Brussel. Arrangementet omfatter et stort antall...

  Les mer
 • Interreg Logoer
  av Eide, Jon Halvard, 29.08.14

  Avsparkskonferanse for ny generasjon Interreg-programmer

  Konferansen ble arrangert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hadde til hensikt å gi en...

  Les mer

Prosjektutviklingsseminar og partnersøk under Interreg-programmet for Nordsjøen

Formålet med seminaret var å presentere det nye Interreg-programmet for Nordsjøregionen, med vekt på hva som er forskjellig fra 2007 - 2013-perioden. Seminaret ga også anledning til å presentere...

av Eide, Jon Halvard, 29.08.14

Rapport fra Nordsjøkommisjonens årsmøte og styremøte i Aberdeen 27.juni

Fylkesvaraordfører Thore Westermoen og internasjonal koordinator Jon Halvard Eide representerte Vest-Agder fylkeskommune på møtene

av Eide, Jon Halvard, 27.08.14

Du har en kollega i Europa

Når organisasjoner skal utvikles benyttes gjerne all tilgjengelig kompetanse. Erfaringer viser at de færreste av oss ser ut over de lokale, regionale eller nasjonale grenser når det søkes tilfang av...

av Wanja Richardsen, 01.07.14

Inspirasjonsdag om europeisk samarbeid

Det er ikke mangel på muligheter innen europeisk samarbeid. Utfordringen ligger derimot i å koble egne behov til rett program. Til dette er det hjelp å få. Dette var en av konklusjonene fra...

av Macdonald, Cheryl, 06.06.14