Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Det er ikke mangel på muligheter innen europeisk samarbeid. Utfordringen ligger derimot i å koble egne behov til rett program. Til dette er det hjelp å få. Dette var en av konklusjonene fra inspirasjonsdagen for europeisk samarbeid som ble gjennomført på UiA Grimstad.

I løpet av 2014 igangsettes en rekke EU-program som åpner for deltakelse og spennende muligheter for Agders næringsliv, offentlige virksomheter, forskere, utviklingsaktører, helseinstitusjoner, bransjeorganisasjoner, interesseorganisasjoner, kulturaktører m.fl.

Rundt 60 interesserte deltagere fra hele Agder fikk 28.mai en heldags-innføring i aktuelle program og fonds for internasjonalt samarbeid. Teamene for dagen var koblet opp mot Regionplan Agder og omfattet helse og omsorg, velferdsteknologi, transport, kommunikasjon og infrastruktur, energi, klima og miljø, næringsliv og arbeidsmarked, kultur og opplevelsesindustri.

Agders internasjonale fagråd organiserte dagen, med gjesteforelesere fra Norges Forskningsråd. Ta gjerne kontakt med medlemmene i fagrådet for oppfølging og mer informasjon.

Se høyremeny for program for dagen, deltakerliste og oversikt over kontaktpersoner i internasjonalt fagråd i Agder, samt alle presentasjonene fra dagen.

 

Her finner oversikten over foredragsholdere.

 

Velkommen og innledning til dagen

Hilde Lona, Aust-Agder fylkeskommune

Presentasjon av satsingene på
  innovasjon og forskning innen interreg programmene

Jon Halvard Eide, Vest-Agder fylkeskommune

Det gode livet: Helse og omsorg

Anette Vesterskov Pedersen, Vest-Agder fylkeskommune

 

Stig Marthinsen, Sørlandets Europakontor

 

Søren Kragholm, Universitetet i Agder

Transport, kommunikasjon og infrastruktur

Jon Halvard Eide, Vest-Agder fylkeskommune

 

Søren Kragholm, Universitetet i Agder

Energi, klima og miljø

Tor Ivar Eikaas, Norges forskningsråd

 

Jon Halvard Eide, Vest-Agder fylkeskommune

 

Søren Kragholm, Universitetet i Agder

Næringsliv og arbeidsmarked

Inger Nordgard, Norges forskningsråd

 

Mathias A Havgar, Innovasjon Norge

 

Hilde Lona, Aust-Agder fylkeskommune

Kultur og opplevelsesindustri

Christin Bjerke, Nordisk informasjonskontor

 

Stig Marthinsen, Sørlandets Europakontor

Søknadsskrivekurs for SMB

                                                          

Jon Halvard Eide Om Inter Reg

av Macdonald, Cheryl, publisert 6. juni 2014 | Skriv ut siden