Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner
  • EUs hovedkvarter
    av Wanja Richardsen, 01.07.14

    Du har en kollega i Europa

    Når organisasjoner skal utvikles benyttes gjerne all tilgjengelig kompetanse. Erfaringer viser at de...

    Les mer