Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Konferansen ble arrangert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hadde til hensikt å gi en innføring i den nye generasjonen Interreg-programmer 2014 - 2020 som starter opp i løpet av høsten og tidlig neste år.

Fra Agder deltok de internasjonale koordinatorene i fylkeskommunene, Nordisk Informasjonskontor Sør-Norge, Sørlandets Europakontor og Knutepunkt Sørlandet.

Lenk til artikkel på Interreg.no og presentasjonene fra konferansen kan lastes ned på høyre side.

av Eide, Jon Halvard, publisert 29. august 2014 | Skriv ut siden

Lenk til nærmere omtale av konferansen med informasjon om sted og påmelding:

http://interreg.no/IREG/Web.nsf/ShowNews?OpenForm&ID=1E3A12C59D23880DC1257D4000322C80

Lenk til artikkel og presentasjonene fra konferansen: http://interreg.no/IREG/Web.nsf/ShowNews?OpenForm&ID=9EF75448B6CA2499C1257D5D00441E36