Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Open Days er byenes og regionenes årlige uke i Brussel. Arrangementet omfatter et stort antall workshoper og debatter innenfor hovedtemaene i EUs 2020-strategi om smart, inkluderende og bærekraftig vekst. Påmelding skjer etter et "først til mølla-prinsipp" så det lønner seg å være raskt ute før aktuelle seminarer blir fulltegnet

Slagordet for årets arrangement er Growing together – Smart investment for people' , Workshopene er gruppert under følgende tre hovedbolker:

1. Binde sammen regionale strategier (tema a)

Smart spesialisering (bygge på regionenes komparative fortrinn), digital agenda, støtte til små og mellomstore bedrifter, lav-utslippsøkonomi, opplæring og sosial inkludering, fremme av innovasjon, kreativitet og modernisering i Europas industri og næringsliv, byutvikling og urbane spørsmål).

 

2. Kapasitetsbygging (tema b)

Utveksling av god praksis og instrumenter i programforvaltning (finansiell "ingeniørkunst", prosedyrer for offentlig innkjøp, og effektevalueringer med større vektlegging av åpenhet/innsyn, partnerskapsordninger).

 

3. Territorielt samarbeid / Interreg (tema c):

Den nye generasjonen av pan-europeiske programmer (INTERREG, URBACT - byutvikling, ESPON – territorielle analyser, INTERACT – paraply for metodeutvikling og erfaringsutveksling mellom programmene); internasjonalt samarbeid.

 

av Eide, Jon Halvard, publisert 29. august 2014 | Skriv ut siden

Lenk til program og påmelding finnes her:

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2014/index.cfm

 

Dokumentet nedenfor gir en oversikt over seminarene kategorisert i tematiske bolker