Et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner
Logo Nordsjøprorgammet

Formålet med seminaret var å presentere det nye Interreg-programmet for Nordsjøregionen, med vekt på hva som er forskjellig fra 2007 - 2013-perioden. Seminaret ga også anledning til å presentere prosjektideer og til å søke partnere.

De internasjonale koordinatorene i fylkeskommunene Hilde Lona og Jon Halvard Eide deltok på seminaret, sammen med medarbeidere fra Kristiansand kommune og Knutepunkt Sørlandet. Nordsjøprogrammet er nå innlevert til EU-kommisjonen, og første søknadsrunde ventes å åpne i april.

Det ble presentert aktuelle prosjektideer til det nye programmet - se lenk på høyre side.

av Eide, Jon Halvard, publisert 29. august 2014 | Skriv ut siden

Lenk til nærmere omtale av seminaret og påmelding:

 

http://www.northsearegion.eu/ivb/news/show/&tid=776

 

Presentasjonene fra seminaret kan lastes ned her: http://www.northsearegion.eu/ivb/events/show/&tid=89

 

Prosjektideer til Nordsjøprogrammet: http://www.northsearegion.eu/ivb/content/show/&tid=177